Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace sa obrázky vo www stránke

Tutoriál: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace sa obrázky vo www stránke

Konštrukcia switch - prepínač, na základe vyhodnotenia (otestovania) výrazu v okrúhlej zátvorke nájde odpovedajúcu vetvu (case) a vykoná príkazy za danou vetvou a pokračuje ďalšími vetvami alebo pokiaľ nenarazí na príkaz break.
Príklad 1: vytvorte konštrukciu switch, pomocou ktorej sa bude náhodne zobrazovať 5 citátov.
Potrebujeme si ešte vysvetliť funkciu rand(), ktorá náhodne generuje čísla zo zadaného intervalu čísel, napr. rand(1,8) generuje náhodne čísla od 1 po 8.

$nahodne_cislo = rand(1,5);

switch ($nahodne_cislo)
   {
	 case 1:
	 echo "Človek sa neutopí preto, lebo sa ponorí, ale preto, že zostane pod vodou. P.C.";
	 break;


	 case 2:
	 echo "Šťastní ľudia produkujú. Unudení ľudia konzumujú. Stephen Richards";
	 break;


	 case 3:
	 echo "Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná. Mahátma Gándhí";
	 break;


	 case 4:
	 echo "Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol. P. Coelho";
	 break;


	 case 5:
	 echo "Rob dobro a dobro sa ti vráti. Buddha";
	 break;

	} 

Ako to funguje? Funkcia rand() vygeneruje náhodne číslo z intervalu čísel 1 až 8. Vygenerované číslo sa uloží do premennej $nahodne_cislo. Práve táto premenná predstavuje výraz, ktorý bude switch testovať. Podľa čísla, ktoré sa momentálne bude pri testovaní v premennej nachádzať,
switch nájde príslušnú vetvu (case) a vykoná príkaz za touto vetvou - vypíše echo s citátom. Switch v ďalších vetvách nebude pokračovať, pretože narazí na príkaz break, ktorý je na konci každého príkazu každej vetvy.

Príklad 2: vytvorte konštrukciu switch, pomocou ktorej sa bude náhodne zobrazovať šesť obrázkov v hlavičke webovej stránky.
Pre tento príklad je potrebné si nachystať 6 obrázkov o rozmere 800x450px, 72 dpi. Pomenujeme ich obrazok1.png, obrazok2.png a pod. Obrázky by mali byť uložené v priečinku pictures. Obrázky nie s[ súčasťou tohto článku.

$nahodne_cislo_obrázka = rand(1,6);

switch ($nahodne_cislo_obrázka)
   {
	 case 1:
	 echo 'hlavicka';
	 break;


	 case 2:
	 echo 'hlavicka';
	 break;


	 case 3:
	 echo 'hlavicka';
	 break;


	 case 4:
	 echo 'hlavicka';
	 break;


	 case 5:
	 echo 'hlavicka';
	 break;


	 case 6:
	 echo 'hlavicka';
	 break;

	}    
Rubriky: