Tutoriál PHP: Ako sa používajú cykly v PHP - 2.časť

Tutoriál: Ako sa používajú cykly v PHP - 2.časť

V druhej časti článku o cykloch v PHP si ukážeme príklad, ktorý vykreslí krížiky (znak plus) v horizontálnom a vertikálnom smere.

Podmienkou je, aby bol zadaný nepárny počet krížikov, ktoré sa v polovici pretnú a vytvoria kríž.

Aby bol kríž, ktorý sa vykreslí symetrický, použijeme pri jeho tvorbe tabuľku, ktorá bude pozostávať s riadkov a buniek.
Celý kód na vykreslenie krížika o veľkosti 9 je znázornený tu:
Príklad 5:

<table>
<?php
$pocet_hviezdiciek = 9;
$stred_kriza = ($pocet_hviezdiciek/2)+0.5;


            for ($v=1; $v<=$pocet_hviezdiciek; $v++)
					   {
							echo "<tr>";  
							 for ($h=1; $h<=$pocet_hviezdiciek; $h++)
							   {
							    echo "<td>";  
									 if ( ($h==$stred_kriza) or ($v==$stred_kriza))
									  {
										  echo "+";									  
									  }
									 else
									  {
										  echo "&nbsp;";
									  }
							    echo "</td>";  
							   }
							echo "</tr>";  
						 }
?>
</table>
Rubriky: