Nové štrukturálne značky a atribúty HTML5

V predošlých verziách značkovacieho jazyk HTML (ver. HTML4, XHTML a pod.) sa používali v štruktúre webovej stránky najčastejšie bloky. V HTML5 sa na tvorbu štruktúry stránky používajú nové štrukturálne elementy (značky), ktoré lepšie popisujú jednotlivé časti webovej stránky, resp. členia obsah stránky na dôležitý, menej dôležitý a pod.

Štruktúra dokumentu HTML5

Pri tvorbe webovej stránky je potrebné dbať na správnu deklaráciu typu dokumentu. Keďže budeme pri vytváraní webových stránok používať nový značkovací jazyk HTML5 a jeho elementy, internetové prehliadače potrebujú o tom vedieť. Deklarácia typu dokumentu má dve základné funkcie:

Úvod do HTML5

Úvod do HTML5

Ide o nový štandard predstavený konzorciom W3C, je to nová generácia technológie na tvorbu moderných webových aplikácií. HTML5 má za cieľ vytváranie lepšieho používateľského rozhrania – a to od značiek(tagov) a lepšej komunikácii medzi webovými stránkami alebo oknami až po animácie a vylepšenú podporu médií.

Stránky