Niečo o skriptovacích jazykoch

Webové stránky z hľadiska serveru

 

            Statické webové stránky – vytvárajú sa pomocou  (x)html, CSS.  Takéto stránky sú nemenné a naveky si zachovajú svoju podobu, t.j. budú presne také, aké ich vytvoríme. Ak si necháme statickú webovú stránku zobraziť po sebe miliónkrát, stále bude vyzerať rovnako na rozdiel od dynamickej, kde sa časť stránky môže meniť.  

            Dynamické webové stránky – stránkam, ktoré umožňujú meniť obsah, sa hovorí dynamické. Aby bolo možné meniť obsah webovej stránky, musí sa okrem základných prostriedkov pre tvorbu www (xhtml, css a pod) použiť skriptovací jazyk. Je to v podstate programovací jazyk, ktorý sa podieľa na vytváraní www stránok. Dynamiku do www stránky  pridáva práve skriptovací jazyk. 

 

Existujú dva druhy skriptovacích jazykov.

- klientske skriptovacie jazyky – stará sa o nich klient

- serverové skriptovacie jazyky – stará sa o nich server

 

Serverové skriptovacie jazyky

            ASP – je technológia firmy Microsoft pre serverové skripty. Nevýhodou je, že existuje len pre Windows.

            JSP -  je ďalšou, pomerne často používanou technológiou pre  serverové skriptovanie, je postavená na programovaní v jazyku JAVA a na rozdiel od ASP nie je viazaná na operačný systém Windows.

            ASP.NET -  je komplexnejšia nadstavba ASP od firmy Microsoft, ale je dosť odlišná od ASP, umožňuje použiť viacej programovacích jazykov a funguje na viac operačných systémoch.

            PHP – je technológia, ktorá na rozdiel od predošlých nie je dielom žiadnej firmy, čo spoločnosti, ale jednotlivcov. Pretože technológia PHP vyniká jednoduchosťou a funguje na rôznych operačných systémoch a rôznych webových serveroch, je veľmi obľúbená a značne rozšírená.  

 

PHP – skriptovací jazyk

Je serverový skriptovací jazyk, ktorý umožňuje  tvoriť dynamické webové stránky. Pre vyskúšania PHP skriptov na našom počítači potrebujeme mať nainštalovaný virtuálny  server s podporou PHP, alebo mať k dispozícii akýkoľvek webový server. Pre prácu s PHP sa obvykle ešte používa databáza. V zásade nie je potrebná, lebo PHP funguje aj bez nej, ale sú prípady, kedy je nevyhnutná. Databáz existuje mnoho druhov, ale veľmi často, skoro vždy, sa používa MySQL. 

Rubriky: