Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server - popisuje základný jednoduchý skript, ktorý vykoná upload súbpru na server do príslušného adresára. Problém je ale v tom, že je možné nahrať akýkoľvek súbor a v dátovej veľkosti sa tiež medze neurčovali. Takto to samozrejme nemôžme nechať. V tom to návode si ukážeme, ako spraviť upload súborov s kontrolou veľkosti (čo sa bajtov týka) a zároveň obmedziť možnosť nahrávaných súborov na určené typy, napr. obrázky.

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Nahrávanie súborov pomocou kódu php nie je zložité. V tomto návode si ukážeme základný skript, ktorý nám umožní nahrávanie - upload súboru do vopred určeného adresára. V tomto príklade nebudeme brať do úvahy kontrolu typu súboru ani jeho dátovú veľkosť.

Tutoriál jQuery: Ako si vytvoriť animovaný výsuvný panel s obsahom pomocou funkcie toggle

jQuery-výsuvný panel s obsahom

jQuery je zamerané na používateľské rozhranie a bol to v podstate framework vychádzajúci zo skriptovacieho jazyka javascript. Jeho hlavnou úlohou je uľahčiť programátorom www stránok prácu a umožniť im vkladať do webových stránok rôzne animačné prvky, ktoré nie je možné vytvoriť prostredníctvom jazyka HTML. Počiatky jQuery sa datujú od konca roku 2007. V tomto návode si ukážeme kód, ktorý zabezpečí vysúvanie panela s obsahom, ktorý je tvorený textami a obrázkom. Ide o bežný obsah www stránok.

Tutoriál HTML5: Ako si vytvoriť jednoduché responzívne menu

Tutoriál HTML5: Ako si vytvoriť jednoduché responzívne menu

Responzívne menu je jeden z najdôležitejších elementov moderných webových stránok. Prispôsobuje sa oknu prehliadača, a tým zabezpečuje používateľovi komfortnú navigáciu medzi obsahom webových stránok. Dôležitým znakom responzívneho navigačného systému je, že po zmenšení okna prehliadača zmení svoj tvar, nedochádza však k jeho celkovému zmenšovaniu, či zmenšeniu textu webových odkazov. V tomto návode si vytvoríme jednoduché responzívne menu prostredníctvom HTML5 a CSS3, zatiaľ bez použitia 2D efektov, ktoré sú typické pre CSS3.

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Funkcie sa v PHP používajú pri väčších projektoch. V podstate ide o samostatné "mini programiky", ktoré môžu byť aj so vstupnými parametrami. Po zadaní vstupných parametrov funkcia vráti výsledok. Funkciu je možné opakovane volať z akéhokoľvek miesta v programe. Použitie funkcie si ukážeme pri tvorbe aplikácie na výpočet BMI.

Tutoriál PHP #1: Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Tutoriál PHP  #1:  Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Toto je prvý článok zo série tutoriálov o PHP a MySQL a ich využití pri tvorbe dynamických webových stránok. Na menších aj väčších príkladoch sa naučíme vyvíjať konkrétne webové aplikácie
PHP je skriptovací jazyk, ktorý sa vkladá medzi priamo do dokumentu HTML, čiže medzi značky v zdrojovom kóde webovej stránky.

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť menu pomocou ActionScript 3

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť menu pomocou ActionScript 3

Tento tutoriál vás naučí vytvoriť jednoduché navigačné menu využívané predovšetkým v interaktívnych animáciách. Pomocou odkazov je možné sa preklikávať medzi jednotlivými kľúčovými snímkami alebo scénami. Tutoriál obsahuje aj základnú teóriu o odkazoch a o vytvorení obsluhy udalosti pre odkaz.

Tutoriál FLASH: Ako pracovať s časovou osou, ako vytvoriť jednoduchý pohyb objektu

Ako pracovať s časovou osou, ako vytvoriť jednoduchý pohyb objektu

Časová os - najdôležitejšia časť pracovnej plochy Adobe FLASH. Pozostáva zo snímok, ktoré sú radené za sebou. Prvý snímok má číslo 1. Dá sa povedať, že časová os simuluje filmový pás pozostávajúci z okienok.

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť animovaný výsuvný panel

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť animovaný výsuvný panel

Výsuvný panel sa využíva často ako grafický animovaný prvok v interaktívnych prezentáciách. Tento prvok je možné umiestniť kdekoľvek v prezentácii. Po kliknutí sa vysúva a zobrazuje svoj obsah, ktorý môže byť textový alebo netextový - obrázky. K príprave takéhoto prvku je potrebné využiť aj ActionScript k jeho ovládaniu.

Tutoriál CSS3: Ako vytvoriť boxu pozadie s farebným prechodom a vložiť priehľadný element

Tutoriál CSS3: Ako vytvoriť boxu pozadie s farebným prechodom a vložiť priehľadný element

Pomocou CSS3 je možné aplikovať na element, pozadie webovej stránky alebo jej časť tzv. gradient. Ide o prechod medzi dvoma farbami. Táto funkcia je veľmi dobre známa pre prívržencov bitmapového programu Adobe Photoshop. V minulosti sa táto, nazvime ju grafická úprava, riešila pomocou vloženého obrázku, ktorý mal prechod vytvorený vopred napr. v už spomínanom Adobe Photoshop. Ďalej si ukážeme ako nastaviť ľubovoľnému elementu priehľadnosť - opacity.

Stránky